babilon_jobb

A cipő története

A lábbeliviselet kialakulása elsősorban azzal magyarázható,hogy az ember testét,így a láb felületét is védeni kellett az időjárás viszontagságaitól,s a talaj egyenetlenségeitől, másodsorban pedig a járást,munkavégzést segítette elő. A lábbeli ősi alakja a talp alá kötött fa,kéreg vagy bőr volt,ebből fejlődött ki idővel a ma is alkalmazott forma. A kialakítást kezdetben a célszerűség határozta meg,későbbiekben már a divat is befolyásolta a cipő esztétikai kiképzését.

A lábbelikészítés legfontosabb nyersanyaga kialakulásától kezdve-egyes kivételektől eltekintve az állatokról lenyúzott bőr. Így a cipőkészítés mellett kialakult a timárság, ami az ember legrégibb kézműves tevékenysége. A primitív törzsek nem ismerték a bőr kikészítésének módját, de az egyenlítőtől fokozatosan eltávolodva valamennyi területen hasznosították az állatbőröket. Más helyeken egyes néptörzsek csak növényi rostokból-sásból,indából-font szandált viseltek,ez Egyiptomban is kedvelt viseletté vállt. Trópusi vidékeken a bennszülöttek a mai napig is készítenek pálmalevélből sarut.

A bőrnek sókkal és más anyagokkal való cserzését már az ősi kultúrákban  A bőrkikészítés több módozatát is ismerték Pl. a naszkapi indiánok a mokaszin készítéséhez bársonyos karibu bőrt használtak , ami a kikészítés során hófehér szint kap. Hogy a belőlük varrt mokaszin ne legyen olyan kényes , füstöléssel világosbarna szint adtak a bőrnek.

Az egyiptomi lábbeliviselet nem volt jellemző mindkét nemre. Inkább a férfiak hordták a szandált vagy sarut, de rituális szertartásokon levették. A nők mezítláb jártak, lábukat színes lábperecekkel ékesítették. A rabszolgák megkülönböztetésük miatt hordták a sarut, melynek talpa meg volt jelölve:Az egyiptomiak és babiloniaiak szandált, míg az asszirok és perzsák-főként háború idején- bőrharisnyához hasonló magas szárú cipőt viseltek.

A magas szárú cipő megjelenése(i.e.VII.sz.) ellenére az uralkodó lábbeli forma a szandál. A görögök is egyszerű szandált vagy sarut hordtak. A rómaiaknál a lábbeliviselet szélesebb körű volt. A rabszolgák többnyire mezítláb jártak és az eladhatóságukat a lábszárukon jelölték meg mésszel.

A szabad polgárok a tógához szandált viseltek, az utcán pedig magas szárú, vastag talpú calcaustA rangkülönbség a cipőviseletben is megmutatkozott. A patríciusok vörös bőrből készített lábeliket viseltek , elefáncsont félholddal díszítve. A szenátori rendű,plebejusi származású rómaiak fekete cipőt hordtak hasonló díszítéssel. A római légiósok szeggel kivert talpú -caligát-katonai lábbelit hordtak.A nők a gazdagon hímzett,gyönggyel kirakott lábbeliket kedvelték.

A római birodalom bukása után a népvándorlás és a korai feudális államok kialakulásának kora következett. Sajnos a magyarok letelepedésének az idejéből nagyon kevés textil és bőrkészítmény maradt fen. A harisnya szerű lábbelit a bokához kötötték bőrszíjjal. A középkori divat a gótika stílusjegyeit a legjellemzőbb formát a csúcsívet követi. A csőrös cipők szélsőséges alakját a kor divathóbortja alakította ki. A hadifelszerelésben is megtalálhatóak voltak a csőrös páncélcipők. A viselőjének a rangját is jelezte a cipő orr hegyének a hossza ,minél nemesebb , annál hegyesebb. A járást megnehezítették,gátolták,végül az udvari bolondok jellegzetes lábbelijévé vált,csengővel az orrán díszítve.A reneszánsz (megújulás) korszaka elsősorban Itáliából indukt. A középkor vallásos életszemléletével szemben a reneszánsz emberének gondolkodása az élet szépségei felé fordul. Ez a felfogás a ruházkodásban is magmutatkozott. A férfiak szélesorrú, u.n „tehénszájú” finombőrből lábbeliben jártak, papucs vagy pántos formában:A hölgyektől a sudár megjelenést igényelte a kor, amit a ruha alatt cipőjükre szerelt magasított fatalppal értek el. Magasságuk a 25-30 cm-t is elérte. Ez a divat hasonlít a rómaiak „ kotornusaira”és egy praktikus oka is volt mivel abban az időben a szennyvíz elvezetése és a szemét elszállítása még nem volt megoldott az utcákat teljesen ellepte. A magasított cipőkkel igyekeztek száraz lábbal és ruhával átkelni az egyik oldalról a másikra.

A fából kialakított cipők máshol is jellegzetesek például az arab és az indiai országokban. Európában is elterjedtek a fából faragott cipők és még a mai napig is viselik.

A XVI. század spanyol divatja a merev, szigorú viseletet követelt. A lábbeli széles kerek orral és szarv alakban kialakított fejrésszel készült. Anyaga zömében selyem,brokát és bársony.A sarok alkalmazása még nem jellemző . A kínaiaknál viszont a lábbeli lágyékrésze alatt elhelyezett sarok a divatos tipegést tette lehetővé. A divatőrület legmegrázóbb példája is Kínához kapcsolódik. Hogy minél kisebb lábméretet érhessenek el, az újszülött leánygyermekek lábát szorosan bepólyázták, sőt idegvágást is alkalmaztak. Így alakult ki a szépnek tartott lábforma. Mátyás király udvarában erősen érződött az itáliai hatás,de a keleti ruházatok is érvényesültek.

Majd a török hódoltság befolyásolja a formakialakítást. A legjellegzetesebb viselet a felhajló orrú papucs. A népi lábbelik sokat változtak a más népekkel való kapcsolatok és harcok következményeként. Legegyszerűbb lábbeli a bocskor, amely a talpat a talp szélét és a lábujjakat fedte.

Egy darabból szabták ki és szíjjal húzták össze. Erdélyben hímzett bőrkapcával, vagy kötött harisnyával viselték. A XVII. sz.-ban a magyaros hímzésű cipők és a hegyes szárban végződő csizmák terjedtek el, amelyeket feszes nadrágokhoz hordtak.A barokk kor a XVII. századtól a reneszánsz szélsőséges elemeit használta fel. Nagy jelentőségű a

magas sarok alkalmazása, amely elérte a 15 cm magasságot is. A merev talpak miatt bőr kengyelt is alkalmaztak a sárás könnyítésére. XIV. Lajos a „Napkirály” uralkodása alatt érte el fénykorát ez a divat . A hivalkodó férfidivatra jellemző a szalagcsokros,sűrű csipkével díszített cipő,csizma.

A XVIII. század elején megjelenik a rokokó stílus világos, áttetsző,lenge ruhaanyagok,érdekes parókál és csatos, lapos sarkú cipők.

Napóleon uralomra jutása idején az empire (antik formák felelevenedése) virágzik. A stílust pompeji,Herculaneum ásatásai ihlették .

Teljesen lapos,puha papucscipők amelyek bőrből vagy textilből készültek. A biedermeier korszak lábbeliviseletének stílusa nem egységes, mert feldolgozta az addigi összes

divathatásokat. Talán a lábbelik túldíszítése a jellemző csatokkal,pántokkal,díszlyukasztással.1900-tól napjainkig terjedő időszak cipődivatja sokban követi az elmúlt korok divatjait , korunk követelményeihez igazodva.

Hozzászólások lezárva.

babilon_bal